4 belangrijke ontwikkelingen voor je algemene voorwaarden
20 augustus 2019 in Personeelszaken

De algemene voorwaarden: een must voor iedere onderneming. Wetgeving en regels rondom deze voorwaarden veranderen nog wel eens. Het is dan ook van belang om hiervan op de hoogte te zijn en jouw algemene voorwaarden periodiek bij te schaven. Benieuwd naar de laatste juridische ontwikkelingen? Wij vertellen je er alles over!


Incassokosten

Incassokosten zijn kosten die door de crediteur (schuldeiser) gemaakt worden als door de debiteur (schuldenaar) niet op tijd betaald wordt. Deze kosten worden bij de debiteur verhaald. Het is belangrijk om concreet vast te stellen hoe hoog deze kosten zijn die de debiteur verschuldigd is. Als je dit niet vermeld, geldt het wettelijk vastgestelde tarief. Dit tarief is opgesteld om de consumenten te beschermen tegen onredelijke incassokosten. Zorg er dus voor dat je dit duidelijk in de algemene voorwaarden benoemd.


Opschorting

Vaak staat in de algemene voorwaarden vermeld dat de klant een eventuele (schade)vordering niet mag verrekenen. Dit betekent echter niet dat je klant de betaling niet mag opschorten. Dit is sinds 2017 bepaalt. Verrekenen en opschorten worden dus als twee verschillende zaken gezien. Verrekenen betekent dat als je klant jou moet betalen en jij de klant moet betalen, dat dat tegen elkaar weggestreept kan worden. Opschorten betekent dat de klant verplichtingen uitstelt tot de organisatie aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


Oneerlijke bedingen

Om consumenten te beschermen zijn er Europese richtlijnen opgezet om ‘oneerlijke bedingen’ tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn bedingen waarin de consument een hoge boete moet betalen als verplichtingen niet nagekomen worden of waarin jij de overeenkomst stop mag zetten en de consument niet. Een beding wordt als ‘oneerlijk’ gezien als de rechten en verplichtingen die uit een overeenkomst vloeien, flink ten nadele van de consument zijn. Deze oneerlijke bedingen zijn opgenomen in de zogeheten ‘blauwe lijst’. Zorg er dus voor dat er geen oneerlijke bedingen in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.


Klachtplicht

Niet elke klant is altijd tevreden over de diensten of producten die je levert. In dat geval hoort een klant binnen redelijke tijd een klacht in te dienen. Dit heet ook wel de klachtplicht. Tegenwoordig geldt dat een klant na lange tijd niet automatisch te laat is met klagen. Hierbij wordt gekeken naar de relevante omstandigheden, waaronder het verloop van tijd, de zichtbaarheid van de afwijking en de deskundigheid van beide partijen. Een bepaling over klachten in de algemene voorwaarden kan dus nietig verklaard worden door een rechter.


Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van de algemene voorwaarden? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op. We checken je huidige algemene voorwaarden al vanaf €60! Lees ook onze blog over misvattingen over de algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht