Algemene voorwaarden: de misvattingen!
29 mei 2019 in Personeelszaken

Algemene voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel in elke werkwijze. Hier staan tenslotte alle spelregels van jouw bedrijf in. Bij het sluiten van overeenkomsten is het van belang dat deze voorwaarden op een juiste wijze gebruikt worden. Anders loop je het risico dat er geen beroep gedaan kan worden op jouw bepalingen die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden. Lees hier de veelvoorkomende misvattingen!

 

Algemene voorwaarden op facturen

Een verwijzing naar jouw algemene voorwaarden in je facturen volstaat niet. Dit noemen we ook wel ‘mosterd na de maaltijd’. De klanten die met jou in zee gaan moeten van tevoren al weten waar zij aan toe zijn. Voor beide partijen dient het duidelijk te zijn welke afspraken er gelden. Maak vóór het afsluiten van de overeenkomst jouw algemene voorwaarden al kenbaar. Let op: dit geldt ook als je de klant doorverwijst naar je website voor de algemene voorwaarden.


Iedere vorm van schade uitsluiten

Je wilt niet worden aangesproken voor elke schade, dus is het uitgesloten in je algemene voorwaarden. Deze beperking van aansprakelijkheid – ofwel exoneratie – is tegenstrijdig met de wet. Als dit het geval is, dan kan je geen beroep doen op aansprakelijkheid. Namelijk het uitsluiten van schade door opzet of bewuste roekeloosheid mag nooit worden opgenomen in je algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden deponeren bij Kamer van Koophandel

Het is niet verplicht om je algemene voorwaarden te deponeren bij de rechtbank of Kamer van Koophandel (KVK). Dat neemt niet weg dat het wel handig kan zijn. Dat kan als het onmogelijk is om bij elke overeenkomst de algemene voorwaarden te overhandigen. Bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen. Het is onhaalbaar om bij elk gekocht treinkaartje de algemene voorwaarden mee te geven. Dan volsta je ook door je voorwaarden te deponeren bij de KVK.


Benieuwd of jouw algemene voorwaarden nog voldoen? Of heb je nog geen voorwaarden opgesteld? Wij bieden een check voor slechts €60! 


Terug naar overzicht