De vage grens tussen vrijwilliger en werknemer
20 augustus 2019 in Personeelszaken

Vrijwilligerswerk bij een stichting of vereniging? Er zijn diverse constructies: zo is het mogelijk om (deels) betaald te krijgen of volledig onbetaald te werken. Wat is exact de grens tussen werknemer en vrijwilliger?

Wij stellen je op de hoogte.


Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligerswerk betekent het onbetaald uitvoeren van taken. Tóch is niet elk vrijwilligerswerk zonder inkomsten. Je kunt namelijk ook vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze zijn – op een aantal voorwaarden – belastingvrij, mits de vergoeding uit maximaal onderstaande bedragen valt:

- €4,50 per uur

- €150 per maand

- €1.500 per jaar


Vrijwilligersregeling

Wanneer u als vereniging of stichting werkt met vrijwilligers, dan kunt u waarschijnlijk gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. Veel vrijwilligers krijgen namelijk een vergoeding voor hun werk, in de vorm van geld, contributievrijstelling of cursussen. Vallen uw vrijwilligers binnen de regeling? Dan hoeft u geen loonheffingen in te houden.


Voorwaarden vrijwilligersregeling

- De vrijwilliger doet het werk niet als beroep

- De vergoeding is niet hoger dan bovengenoemde bedragen (u bent niet verplicht om een urenregistratie bij te houden)


Vrijwilliger of werknemer?

Valt uw ‘vrijwilliger’ buiten bovenstaande voorwaarden? Dan moet er worden bepaald of diegene een dienstbetrekking wordt aangeboden. In dat geval heeft de werknemer zich verplicht om persoonlijk voor de vereniging te werken, krijgt de werknemer loon uitbetaald (wat dus buiten bovengenoemde bedragen kan vallen) en bestaat er een gezagsverhouding.

Terug naar overzicht