Eigendomsvoorbehoud bij faillissement: de grootste valkuilen
14 oktober 2019 in Aansprakelijkheid

Je hebt je producten of goederen geleverd en nu kom je erachter dat de ontvanger failliet is! De factuur had hij nog niet voldaan. Wat kun je doen? En hoe zorg je ervoor dat je niet in deze situatie belandt? Je leest het in deze blog!

 

Eigendomsvoorbehoud wat is het?

Bij eigendomsvoorbehoud worden de producten of goederen afgeleverd, maar het eigendom gaat niet automatisch op de ontvanger over. Dit is pas het geval als er aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Is er nog niet aan de voorwaarde voldaan? Dan is de ontvanger ook nog niet eigenaar. Deze voorwaarde kan bijvoorbeeld een betaling zijn. De grootste valkuilen lees je hieronder.


1.    Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Heeft jouw onderneming een eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden? Wanneer de ontvanger failliet gaat is dit niet voldoende. Je kunt denken je eigendomsvoorbehoud in te roepen en je producten (deels) terug te krijgen, maar helaas... Bij de curator zal je geen gehoor krijgen op je verzoek. Hoe kun je dit voorkomen? De algemene voorwaarden moeten worden aangeboden bij het sluiten van de overeenkomst, oftewel: vooraf. Het advies is dan ook om dit bij de offerte aan te bieden aan de ontvanger, alleen dan is er sprake van een overeengekomen eigendomsvoorbehoud.


2.    Vermenging van producten

Het kan ook voorkomen dat de curator aangeeft dat jouw geleverde producten zijn vermengd met producten van leveranciers. Het kan zijn dat zij aangeven dat het niet meer te achterhalen is welke producten door jouw onderneming zijn geleverd. Tip: zorg voor een onderscheidende verpakking of identificatienummers op de producten. Zo kan gemakkelijk achterhaald worden welke producten van jou afkomstig zijn.


3.    Wees op tijd: recht van reclame

Heb je producten geleverd dan kun je een beroep doen op het recht van reclame: een wettelijk terugvorderingsrecht. Dit kun je in werking zetten door binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden, een schriftelijke verklaring te zenden aan de afnemer en -in geval van een faillissement - aan diens curator en dit moet binnen zestig dagen nadat de producten zijn geleverd. Wanneer je een succesvol beroep op het recht van reclame hebt leidt dit ertoe dat jij jouw eigendommen terug kunt halen.

 

Vragen eigendomsvoorbehoud

Heb je vragen over de valkuilen van eigendomsvoorbehoud of wil je met ons sparren over dit onderwerp? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Terug naar overzicht