Geen loon afgesproken? Dit zijn jouw verplichtingen!
14 oktober 2019 in Personeelszaken

Het loon van een werknemer, het kan soms een gevoelig onderwerp zijn. Maar wat als je een nieuwe werknemer in dienst neemt en je hebt geen loon afgesproken? Welke regels gelden er dan? Je leest het in deze blog.


Arbeidsrecht

Wat als je geen afspraken hebt gemaakt met je werknemer over het loon? Het is dan niet zo dat de werknemer ‘gratis’ komt werken. Als werkgever ben je namelijk verplicht om loon uit te betalen. Veel werkgevers vallen onder een cao. In de cao staat hoeveel loon je jouw werknemer moet betalen. Hier zijn wettelijke regels voor. De werknemer kan hier later ook een beroep op doen.


Loonverplichtingen werkgever

Wat voor verplichtingen heb je als werkgever als het gaat om loon? Je moet je als werkgever houden aan de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag. Hierin staat dat je het minimumloon moet betalen. Daarbij is het verplicht om bij de eerste uitbetaling van het loon een specificatie van het salaris te geven. Zo kan de werknemer inzien hoe het loon is opgebouwd.


Te laat uitbetalen loon

Betaal je als werkgever het loon van je werknemer te laat? Dan heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging van het loon. Als je als werkgever het loon 4 tot en met 8 dagen te laat betaald heeft de werknemer recht op 5% verhoging. Voor enkele onbetaalde werkdag daarna geldt nog eens een verhoging van 1%.

 

Conflict over het loon van je werknemer?

Het zal niet alledaags voorkomen, maar het is mogelijk dat er een conflict ontstaat over het loon van je werknemer. Op de eerste plaats zal je het proberen zelf op te lossen. Lukt dit niet? Dan kun je ons inschakelen. Wij helpen je om de situatie in kaart te brengen en geven je advies over de situatie. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Terug naar overzicht