PRIVACY IN JE BEDRIJF

Als ondernemer heb je veel te maken met persoonsgegevens. Je bedrijf verwerkt bijvoorbeeld telefoonnummers van klanten of verstrekt salarisstroken aan personeel. Misschien sla je gevoelige informatie op, zoals geloofsovertuiging of gegevens over gezondheid. Je hebt dus altijd te maken met privacy bij het verwerken, bewaren, wijzigen en overdragen van persoonsgegevens. Maar hoe is dit nu geregeld? Wij helpen je graag op weg.


De AVG

Om er voor te zorgen dat er op juiste wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan, is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) in het leven geroepen. Deze wet versterkt de positie van de personen van wie de gegevens worden opgeslagen. Als je persoonsgegevens gebruikt, moet je onder andere laten weten waarom, hoe en hoelang de gegevens opgeslagen worden. Hou je je niet aan de regels van de AVG? Dan kun je een boete van duizenden euro’s riskeren.


De AVG kan best wat verwarring opleveren. Dat snappen wij. Daarom helpen we je graag met al je vraagstukken rondom deze wet. We hebben een handig stappenplan voor je opgesteld. Zo kun je direct met deze wet aan de slag. Bekijk ons artikel: Klaar voor de AVG met dit stappenplan. 

Persoonsgegevens beschermen

Het staat dus buiten kijf dat het belangrijk is om persoonsgegevens goed te beschermen. Maar hoe doe je dit nu precies? The Renewables kunnen je ontzorgen op het gebied van privacy. We helpen je met het naleven van de AVG, door bijvoorbeeld de privacyrisico’s van jouw bedrijf in kaart te brengen door middel van het Privacy Impact Assessment (PIA). Of we stellen een privacy policy voor je op: dit is een verklaring waarom wordt omschreven wat je bedrijf doet met de verzamelde persoonsgegevens. In het geval van een datalek helpen we je de schade te beperken.


Medewerkers trainen

Het is belangrijk dat het hele bedrijf op de hoogte is van de regels rondom privacy. Daarom helpen we ook graag bij het trainen van jouw medewerkers. Er zijn verschillende games die je werknemers bewust maken van het belang van privacy. Zo leren ze op speelse wijze om te gaan met de regels van de AVG. Handig, want zo zit het hele bedrijf op één lijn op het gebied van privacy en voorkom je een boete of een datalek.