Privacy verklaring

Wij, The Renewables zijn een advocatenkantoor wat duidelijk en waar mogelijk transparant en vooral passende binnen de geldende wetgeving onderneemt. Wij hechten waarde aan het vertrouwen wat u in ons stelt en wij zien het als onze taak de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en dit vertrouwen niet te beschamen. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken. Dit houdt in dat wij ook diverse procedures hebben opgenomen binnen ons bedrijf en tevens qua beveiliging en vertrouwelijkheid volgens de ontwikkelingen van deze tijd onze taak uitvoeren. In deze privacy verklaring treft u het door ons geformuleerde en geïmplementeerde beleid aan met betrekking tot de verwerking zelf, het doel van de verwerking en de mogelijkheden en rechten die u als betrokkenen heeft.


De volledige weergave van onze privacy verklaring is hier te downloaden in PDF: Privacy verklaring-the Renewables.pdf